Vitus stichting

Leeuwarden

Wij bieden ondersteuning aan mensen – wonend in of verbonden met Fryslân – die essentiële goederen of diensten niet kunnen betalen. Van wasmachine tot nieuw gebit. Ook steunen we in Fryslân gevestigde organisaties die zowel hulpbiedend als -behoevend zijn. Van noodlijdend weeshuis tot nachtopvang die middelen tekortkomt voor nieuw sanitair. Aanvragen voor particulieren moeten door een raadspersoon worden ingediend. Bij spoed keren we zo snel mogelijk uit.